Termeni si conditii

Politica de confidentialitate a datelor CLARISMART CONSULTING SRL

Prezentul angajament de respectare a confidentialitatii explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia in vigoare , precum si de Regulamentul 679/2016.

Politica CLARISMART CONSULTING S.R.L se refera la prelucrarea datelor personale furnizate pe baza de consimtamant de catre candidati la momentul completarii formularului de inscriere la sediul societatii .

Clarismart Consulting SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de terti, la care se poate ajunge prin legaturi de orice natura in afara web-site-ului.

Va asiguram ca toate datele cu caracter personal prelucrate de societatea CLARISMART CONSULTING SRL, atat prin mijloace automatizate cat si prin formularele completate la sediul societatii si care fac parte dintr-un sistem de evidenta a datelor , sunt :
– Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent
– Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri
– Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
– Exacte, iar in cazul in care va fi necesar sa fie actualizate vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal, sau disproportionale cu scopul propus, vor fi sterse sau rectificate, la solicitarea persoanelor vizate, in cel mai scurt timp conform procedurilor interne ale societatii si ale reglementarilor legale in vigoare
– Pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele
– Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, ale pierderii, a distrugerii, a deteriorarii accidentale prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare

Politica de confidentalitate a datelor din cadrul S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L este actualizata periodic pentru a asigura o buna transparenta datelor cu caracter personal colectate si vom informa clientii si colaboratorii nostri asupra oricaror modificari ce apar privind acest aspect .

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt procesate de S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L. , in urmatoarele scopuri:
Preluarea datelor cu caracter personal si utilizarea acestora in vederea transmiterii catre angajatori, societati comerciale, colaboratori contractuali ai societatii noastre in vederea incheierii unor contracte de munca cu acestia ( intermedierea relatiilor dintre persoanele fizice dornice de angajare si societatile comerciale in cautare de forta de munca)

S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L, colecteaza date cu caracter personal prin completarea formularelor, in format scris, la sediul societatii in scopul mai sus declarant, respectiv al transmiterii catre angajatori, societati comerciale, colaboratori contractuali ai societatii noastre, in vederea incheierii unor contracte de munca cu acestia ( intermedierea relatiilor dintre peroanele fizice dornice de angajare si societatile comerciale in cautare de forta de munca) precum si in scopul intocmirii evidentelor necesare activitatii societatii , stocare si arhivare pe o perioada determinata conform consimtamantului liber exprimat al fiecarei persone a carei date se proceseaza si, in conformitate cu politica interna a societatii.

Utilizatorii, personele fizice a caror date cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de consimtamant, isi pot retrage consimtamantul, in orice moment iar, acest lucru nu va afecta prelucrarea realizata anterior. Retragerea consimtamantului se va putea realiza printr-o cerere scrisa inregistrata la sediul societatii sau transmisa pe adesa de e-mail office@clarismart.ro

Ce tipuri de date colectam ?
Colectam datele pentru a facilita legatura dintre persoanele fizice in cautarea unui loc de munca si angajatori ( societati comerciale) in cautarea de potentiali angajati , in scopul indeplinirii obiectului lor de activitate .

Datele minime necesare a fi colectate in vederea realizarii acestui scop sunt :
Date personale : nume, prenume, localitatea de domiciliu, varsta, numarul de telefon sau adresa de e-mail
– Alte date : experienta profesionala, informatii despre studiile realizate ,vechime in munca, vechime in functie

In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare indeplinirii scopului propus, exista posibilitatea sa nu putem duce la indeplinire angajamantele luate prin termenii contractuali asumati.

Persoanele fizice a caror date cu caracter personal sunt colectate se pot opune colectarii acestor date personale si, sa solicite stergerea acestora , revocand astfel acordul dat pentru prelucrare si renuntand la orice drept implicit acestui accord, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalata parte si fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte parti daune interse in orice moment

Pentru exercitarea drepturilor sale , conform legislatiei in vigoare ,precum si pentru modificarea informatiilor pe care le-a transmis initial, persoanele interesate se pot adresa S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L, conform datelor de contact disponibile pe site, sau la adresa de e-mail office@clarismart.ro.

S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L.se obliga ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopul declarat si sa nu faca publica , sa vanda, sa inchirieze, licentieze, transfere etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau speciale ale utilizatorilor/clientilor sai catre vreun tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia cazului in care acestea sunt solicitate de catre institutii abilitate ale statului.

Datele dumneavoastra personale pe care le colectam , procesam si stocam , nu vor fi colectate mai inainte sa:
– va dati consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul specific declarat
– prelucrarea sa fie necesara pentru realizarea unui contract la care si dvs. sunteti parte interesata
– prelucrarea sa fie necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale care ne revine
– prelucrarea sa fie necesara in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dvs.care necesita protejarea datelor cu character personal, in special atunci cand este vorba de datele personale ale minorilor sau direct marketing.

Drepturile Utilizatorului
In calitate de utilizator, client, membru, al Clarismart Consulting, va sunt garantate urmatoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de Regulamentul 679/2016 si legilor in vigoare aplicabile:
• dreptul la informare
• dreptul la acces la date
• dreptul de interventie
• dreptul de opozitie
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
• dreptul de a se adresa justitiei
• dreptul sa faca plangere la autoritatea de supraveghere

In vederea exercitarii drepturilor mai sus prevazute utilizatorul va inainta catre Clarismart Consulting o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Masuri tehnice si organizatorice privind securitatea datelor personale

S.C. CLARISMART CONSULTING S.R.L., asigura securitatea si confidentialitatea informatiilor, considerand-o o obligatie prioritara in cadrul serviciilor oferite clientilor.

In acest sens , societatea prin persoanele desemnate va asigura ca, informatiile furnizate pe parcursul utilizarii site-ului, sau informatiilor oferite pe formularul de inscriere ( completat in momentul inscrierii in incinta agentiei Clarismart Consulting ) si orice alte documente completate de dvs.in raport cu societatea Clarismart Consulting SRL , raman STRICT CONFIDENTIALE si, sunt pastrate in baza de date a agentiei, pe perioada specificata prin politica interna a societatii corelata cu consimtamantului liber exprimat al fiecarei persoanei vizate, sunt protejate prin toate mecanismele de protectie ale sistemului de operare si ale bazei de date (dulap cu cheie, parole, alte mecanisme de securitate). Accesul la datele cu caracter personal este limitat si este reglemantat prin politici si proceduri de securitate a informatiei, ce garanteaza faptul ca datele dumneavoastra nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de catre alte persoane, in afara persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict in scopul mai sus precizat.

De asemenea Clarismart Consulting a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

SC CLARISMART CONSULTING SRL este inregistrat ca operator de date cu numarul 29625 la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) .

Data: 25.05.2018
REPREZENTANT LEGAL
DUMITRAS CRISTINA ANDREEA

ADMINISTRATOR

Joburi disponibile

 • Electrician
 • Muncitor necalificat
 • Manipulant marfa
 • Stivuitorist
 • Operator lipire componente electronice
 • Operator prelucrari mecanice
 • Montator mobila
 • Ambalator
 • Operator sinteza chimica
 • Agent serviciu clienti cu limba italiana
 • Agent suport clienti cu limba engleza si franceza
 • Agent suport clienti cu limba engleza si germana
 • Inginer proiectare-oferare instalatii electrice
 • Manager proiect instalatii electrice
 • Inginer automatizari

 

MAI MULTE JOBURI

acționează
    Solutii hr
ȚINE legătura cu noi