Soluții

Solutii resurse umaneAdministrare resurse umane

 • Întocmire
  dosare la angajare
 • Contracte
  individuale de muncă, decizii, note de lichidare, acte adiționale, eliberare adeverințe
  pentru salariați, gestionare registrul de evidentă salariați, întocmire fișe de
  post, regulament intern şi contract colectiv de muncă, suport la efectuarea
  controalelor de către instituțiile abilitate ale statului în domeniul
  raporturilor de muncă.

 

Calcul si administrare salarială

 • Întocmire
  state de plată, fluturași de salariu, întocmire şi depunere declarație privind contribuțiile
  datorate la instituțiile abilitate

 

Recrutare si selecție resurse umane

 • Din domenii
  diferite de activitate
 • Profil
  personal detaliat pentru candidații selectați

 Muncă temporara

Managementul performanței echipei

 • Întocmire
  organigramă, realizare instruiri, evaluare şi motivare angajați, integrare noi angajați,
  elaborare proceduri de lucru, întocmire sociograme, organizare evenimente
  pentru angajați.

 

 

Pentru  mai multe detalii sunați la 0730 643 789

Joburi disponibile

 • Electrician
 • Muncitor necalificat
 • Manipulant marfa
 • Stivuitorist
 • Operator lipire componente electronice
 • Operator prelucrari mecanice
 • Montator mobila
 • Ambalator
 • Operator sinteza chimica
 • Agent serviciu clienti cu limba italiana
 • Agent suport clienti cu limba engleza si franceza
 • Agent suport clienti cu limba engleza si germana
 • Inginer proiectare-oferare instalatii electrice
 • Manager proiect instalatii electrice
 • Inginer automatizari

 

MAI MULTE JOBURI

acționează
    Solutii hr
ȚINE legătura cu noi